Föredrag


Så lagom svensk - om normer, rasism och bemötande

En bra start för alla verksamheter som vill öka medvetenheten kring likheter, skillnader och inkludering och stärka kompetensen kring detta, såväl privat som i arbetslivet.

Vad händer när jag blir utsatt för en kränkning? Eller när jag ser att någon annan blir illa bemött? Blir jag överrumplad, förvirrad, aggressiv eller likgiltig? Är det någon skillnad på avsiktliga och oavsiktliga kränkningar? Hur vet jag om det ens är en kränkning? Vad får mina reaktioner för konsekvenser och hur skulle jag kunna agera annorlunda?


Trots är att de allra flesta människor vill och menar väl, råkar vi ibland göra misstag. Vara obetänksamma, taktlösa eller ovetande. Säga och göra sådant som uppfattas fel. Och vad gör vi då? När vi ville vara trevliga och öppna, men bara uppfattas som klumpiga, fördomsfulla eller rasistiska? Det här föredraget erbjuder möjlighet till reflektion och ger konkreta exempel på användbara strategier. 


För beställning klicka här.Färgad? Nej, jag har alltid sett ut såhär!

För såväl de som själva rasifieras* och deras närstående, som för alla som vill stärka sin professionella kompetens i mötet med människor som rasifieras.


”Jag tänker inte på att du är färgad - du är ju ändå ingen riktig invandrare.”

Var det en komplimang, en förolämpning eller något annat?


Att ha ett utseende som skiljer sig från majoritetsbefolkningens innebär att man ibland ställs inför situationer som kan upplevas alltifrån förvirrande och irriterande till kränkande, diskriminerande och direkt hotfullt. För en del är det inget som besvärar, eller ens inträffar särskilt ofta. För andra är det något som stör eller rent av förstör hela tillvaron.


Det här föredraget diskuterar och analyserar hur rasifierade och icke-rasifierade närstående kan möta och bemöta stereotypa föreställningar och fördomar. Det ger olika infallsvinklar samt konkreta råd och förslag på strategier.


*När människor tillskrivs stereotypa egenskaper baserat på deras föreställt etniska och/eller rasliga bakgrund, kan det kallas för att de rasifieras.


För beställning klicka här.Hur känns det att vara adopterad?

För alla som möter adopterade barn, unga och vuxna i sitt arbete


Många adopterade har fått frågan hur det känns att vara adopterad och svaren är förstås lika många som det finns adopterade. Men finns det ändå något man kan säga är gemensamt för adopterade? Är det något som jag som förskollärare, terapeut, lärare eller socialarbetare borde känna till och tänka på? Finns det något särskilt jag ska tänka på i mötet med blivande eller varande adoptivföräldrar eller andra närstående? 


Föredraget gestaltar och beskriver, med en blandning av konkreta exempel och teoretiska inslag, hur det kan upplevas att vara adopterad. Föredraget ger en ökad medvetenhet kring adopterades olika behov och villkor och ger en bra grund för alla som möter adopterade och adoptivfamiljer såväl i sitt arbete som privat.

Har ni redan kunskap men önskar fördjupa er i något eller önskar ni handledning/konsultation kring något mer specifikt är ni också varmt välkomna att kontakta mig för offert!


För offert/beställning klicka här.